Hľadáte šikovných geodetov? Potrebujete zamerať pozemok alebo stavbu?

Sme firma, ktorá sa zaoberá geodetickými a kartografickými prácami všetkého druhu, na trhu pôsobíme už od roku 1996.

Pracujeme rýchlo a spoľahlivo

Naše

služby

Kataster nehnuteľností

Pre potreby katastra vyhotovujeme najmä geometrické plány a vytýčenie vlastníckych hraníc

Inžinierska geodézia

Z oblasti inžinierskej geodézie vyhotovujeme predovšetkým výškopisné merania a geodetické práce spojené so stavebnou činnosťou

Realitná činnosť

Pomôžeme Vám s prevodom majetkových práv k Vašim nehnuteľnostiam a majetkoprávnym vysporiadaním

O nás

Konatelia :

Ing. Vladimír Hrivík st.

- autorizovaný geodet a kartograf, znalec v odbore geodezia a kartografia

Mgr. Ing. Vladimír Hrivík ml.

- geodet a kartograf, právnik

Prečo

my?

Odbornosť

Naša geodetická kancelária disponuje súdnym znalcom v odbore geodézia a kartografia a tiež právnikom

Tradícia

Na trhu pôsobíme viac ako 25 rokov a za ten čas sme stihli realizovať široké spektrum zákaziek

Dochvíľnosť

Zákazky sa snažíme realizovať promptne, bez zbytočného odkladu

Zodpovednosť

K záväzkom vyplývajúcim zo vzájomnej dohody s našimi zákazníkmi pristupujeme zodpovedne a preto naše slovo platí

Technické vybavenie

Využívame modernú techniku od firiem Topcon, Satlab a Leica

Kompletný servis

Kompletný servis Vašich nehnuteľností vybavíte u nás pod jednou strechou, od vypracovania geometrického plánu až po zápis do katastra

0
ROKOV NA TRHU
0 +
GEOMETRICKÝCH PLÁNOV ROČNE
0 +
VYTÝČENÝCH POZEMKOV ROČNE
0 +
ADRESNÝCH BODOV ROČNE

Naša

práca

Osadenie stavby

Geodetické osadenie stavby

Vytýčenie stavebného objektu -
rodinný dom Svederník

Vytýčenie priemyselnej haly

Zameranie skutočného vyhotovenia stavby

Zameranie skutočného vyhotovenia stavby - priemyselná hala Žilina

Zameranie kanalizácie

Zameranie inžinierskych sietí

Zameranie kanalizácie -
bytové domy Žilina