SLUŽBY

Naše

služby

Kataster nehnuteľností

- vyhotovenie geometrických plánov
- vytyčovanie vlastníckych hraníc,
- vyhotovenie adresných bodov

Inžinierska geodézia

- zameranie inžinierskych sietí
- geodetické práce v stavebnej činnosti
- zameranie líniových stavieb - meranie posunov a deformácii stavebných objektov

Mapovanie

- výškopisné a polohopisné merania ako podklad pre projektovú činnosť
- porealizačné zameranie
- vyhotovovanie účelových máp

Znalecká činnosť

Vykonávame znaleckú činnosť v odbore geodézia a kartografia pre potreby súdov, firiem, ako aj súkromných osôb. Súkromný znalecký posudok môže byť použitý ako dôkazný prostriedok v civilnom sporovom konaní.

Pozemkové poradenstvo

Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností a poradenstvo súvisiace s investičnou výstavbou. Zároveň spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Realitná činnosť

Zabezpečujeme komplexnú činnosť spojenú s kúpou, predajom a majetkoprávnym vysporiadaním Vašich nehnuteľností.

V prípade ďalších služieb nás neváhajte kontaktovať