Znalecká činnosť

Vykonávame znaleckú činnosť v odbore geodézia a kartografia pre potreby súdov, firiem, ako aj súkromných osôb.