Mapovanie

Zabezpečujeme

> výškopisné a polohopisné merania ako podklad pre projektovú činnosť

> porealizačné zameranie

> vyhotovovanie účelových máp a základných máp závodov

> digitalizácia a vektorizácia pozemkových máp

a iné