Inžinierska geodézia

v oblasti inžinierskej geodézie zabezpečujeme geodetické práce pri 

> zameriavaní inžinierských sietí  

> geodetické práce pri stavebných činnostiach

> zameranie líniových stavieb

> meranie posunov a deformácii stavebných objektov

a iné